Obowiązek Informacyjny

Kto jest administratorem danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) jest: StudeoGroup Patryk Nowak, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krasińskiego 38B/60 o numerze NIP: 599-289-80-98.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli będziesz zainteresowany udziałem w naszym kursie lub webinarium w celu przyjęcia zgłoszenia na szkolenia lub w celu personalizacji treści i reklam, poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji (ulica, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy), adres e-mali lub numer telefonu za pomocą zewnętrznego formularza (np. Facebook lub bezpośrednia strona do rejestracji na wybrane szkolenie/webinar). Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie działanie zmierzające do zawarcia umowy uczestnictwa w kursie, szkoleniu online, webinarium lub nasz uzasadniony interes. W tym przypadku będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub przez okres definiowany przepisami prawa, m.in. ze względu na obowiązki księgowo-podatkowe.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na zapisanie lub zarejestrowanie się na kurs/szkolenie/szkolenie online webinarium, aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na zapisanie się lub zarejestrowanie na szkolenie, webinarium/kurs online jest dobrowolne. Dodatkowo Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do celów, w jakim zostały zebrane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, marketingowych lub informatycznych. Nie udostępniamy Twoich danych innym podmiotom, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Pełna polityka prywatności oraz cookies.

Aktualny tekst polityki prywatności oraz cookies znajduje się pod adresm: https://www.studeogroup.pl/polityka-cookies/

Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres email: p.nowak@studeogroup.pl. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: p.nowak@studeogroup.pl W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: StudeoGroup, Ul. Krasińskiego 38B/60, 01-779 Warszawa.