.

Dziękujemy za dokonanie rejestracji.

Rejestracja nie jest potwierdzeniem uczestnictwa w wybranym szkoleniu.

Co dalej?

1

Na wskazany podczas rejestracji Państwa adres e-mail zostanie wysłana umowa wraz z warunkami uczestnictwa.

2

Następnie prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy zawarty w umowie wraz z podaniem w tytule przelewu wybranego przez Państwa pakietu, terminu szkolenia oraz imienia i nazwiska uczestnika.

3

Po zarejestrowaniu płatności zostanie wysłany osobny mail informujący uczestnika o potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu wraz z wszelkimi danymi dostępowymi do platformy szkoleniowej.

4

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z danymi osoby dokonującej wpłaty.

Do zobaczenia na szkoleniu!