Obowiązek informacyjny RODO

StudeoGroup

Kontakt: a.nowak@studeogroup.pl

Data aktualizacji: [21.05.2024]


Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest StudeoGroup.

 2. Dane kontaktowe administratora W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem poprzez e-mail: a.nowak@studeogroup.pl

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • Świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy).
  • Obsługa zapytań i korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
  • Marketing bezpośredni – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
  • Analiza i statystyka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie nadużyciom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. dostawcom usług IT).
  • Organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 6. Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez czas wymagany przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody).

 7. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych.
  • Sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych.
  • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
  • Ograniczenia przetwarzania danych.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług za pośrednictwem Strony. W przypadku niepodania danych, świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.