Połączenie doświadczenia, wiedzy eksperckiej i pasji!

Studia podyplomowe

_

_

Sprawdź,

może to kierunek właśnie dla Ciebie!

_

StudeoGroup jest jedynym partnerem i firmą szkoleniowo-doradczą w województwie lubuskim, która wraz z Wyższą Szkołą Biznesu już od marca 2017 roku rozpocznie realizację kierunków studiów podyplomowych w Zielonej Górze.

__

SPECJALNOŚCI

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

_

Słuchacze zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach studiów słuchacze odbywają kurs Audytora Wewnętrznego oraz otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

zobacz szczegóły kierunku  …

 

 

Oferta studiów przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej, przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej w zakresie opieki zdrowotnej, osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze opieki zdrowotnej, osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

zobacz szczegóły kierunku…

 

 

Studia zapoznają z całokształtem spraw związanych z pełną obsługa administracyjną Nadleśnictwa, prowadzeniem spraw związanych z infrastrukturą i ewidencją pracy środków transportowych w nadleśnictwie, spraw inwestycyjno-remontowych, z ewidencją budynków i lokali pozostających w zarządzie Nadleśnictwa oraz z administrowaniem, ewidencją i sprzedażą nieruchomości i budynków stanowiących własność i budynków użytkowych Nadleśnictwa. Wskazuje jak wykorzystać narzędzia informatyczne. Dostarcza aktualną i porządkuje dotychczasową wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

zobacz szczegóły kierunku…

 

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed pożarami.
W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru, metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w lasach, a także w budynkach i budowlach znajdujących się na obszarach leśnych i w ich sąsiedztwach. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce metod użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad obsługi urządzeń alarmu pożarowego.

zobacz szczegóły kierunku …

 

 

Absolwent studiów zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego, jak również w zakładach i firmach, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

zobacz szczegóły kierunku …

 

 

Zostanie przekazana wiedza i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne – na przykładzie wojska i wybranych służb mundurowych. Słuchacze zapoznają się z metodami organizowania zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji wewnątrz jednostek planowania oraz efektywnego zarządzania zapasami. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, zasobami ludzkimi i materialnymi. Będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

zobacz szczegóły kierunku ...